2017-10-02

  Programledaruttalanden i Ring P1 kritiseras men frias

  Granskningsnämnden har kritiserat men friat tre inslag som har sänts i Ring P1 där programledaren uttalade sig värderande om Sverigedemokraterna.

  I samtal med inringande lyssnare ifrågasatte programledaren om SD bör respekteras på samma sätt som partier som ”verkligen är demokratiska” och uttalade sig bland annat om att alla partier utom SD anser att alla människor har lika värde.

  Ring P1 är ett för publiken välkänt diskussionsprogram där programledarens roll är att ifrågasätta och polemisera med de inringande lyssnarna. Enligt granskningsnämnden måste det därför finnas utrymme för programledaren att föra fram argument för en annan uppfattning än den som hävdas av inringande lyssnare. Nämnden ansåg trots detta att programledarens uttalanden om SD var värderande och kunde uppfattas som ställningstaganden. Mot bakgrund av programformen ansåg nämnden dock att denna brist inte innebar att inslagen stred mot kravet på opartiskhet (beslut 16/02394).

  Övriga ärenden

  • En direktsändning i TV4 från Alpina VM 2017 fälldes. TV4 hade överträtt bestämmelsen om största tillåtna annonsmängd (17/00525).
  • Ett inslag i Tankesmedjan i P3 om en polis som publicerat en text på sociala medier friades (beslut 17/00446).
  • Ett inslag i Rapport om två terrorattentat i Egypten friades (beslut 17/01068).
  • Dokumentären Biståndsfällan i SVT2 friades (beslut 16/03172).
  • Dokumentären 7 dagar i Syrien i Kunskapskanalen friades (beslut 16/03327).
  • Ett inslag i Aktuellt om en sjunkande ö friades (beslut 17/00148).
  • Ett inslag i P3 Nyheter om ett uttalande av Donald Trump friades (beslut 17/00579).
  • Ett inslag i P1-morgon om det svenska försvaret friades (beslut 17/00675).

  Nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Jenny Grass, 08-580 070 48

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-10-02