2017-10-16

  Programledarens värderande uttalanden fällde inslag i SR

  Granskningsnämnden har fällt ett inslag i P4 Gotland för att det stred mot kravet på opartiskhet.

  I inslaget intervjuades ordföranden för en motocross- och enduroklubb om klubbens strävan att öppna en ny bana på Gotland. Granskningsnämnden ansåg att reportern uttalade sig mycket positivt om den planerade banan och gav uttryck för sin personliga uppfattning. Reporterns uttalanden var så värderande att de innebar ett ställningstagande i strid med kravet på opartiskhet (beslut 17/01025)

  Övriga ärenden

  • Ett inslag i SR om klimatet på Arktis fälldes i fråga om saklighet (beslut 17/00006).
  • Placeringen av ett reklamavbrott i TV4 fälldes. TV4 riskerar en särskild avgift om 25 000 kr (beslut 17/01407).

  Följande ärenden friades

  • Ett inslag i SR om en konstinstallation (beslut 16/03401).
  • Flera sändningar i SR och SVT om utnämnandet av president Donald Trumps chefsstrateg (beslut 16/03156).
  • Två inslag i SVT om en mötesplats på nätet (beslut 17/00152).
  • Ett inslag i SVT om president Donald Trumps första tal till kongressen (beslut 17/00694).
  • Ett inslag i SR om en presidentkandidat (beslut 17/00736).
  • Ett inslag i SVT om en journalist (beslut 17/00772). 
  • Ett inslag i SVT om det svenska spelmonopolet (beslut 17/00987).
  • Ett inslag i SR om förtroendebarometern (beslut 17/01044).
  • Ett inslag om fusk på Stockholms universitet i SR (beslut 17/01118).
  • Flera sändningar i SR om en samepolitikers lön (beslut 17/01128)
  • En sändning i Sjuan av information om nästföljande program (beslut 17/01129).

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats, www.mrtv.se.

  För mer information kontakta;
  Jenny Grass, 08-580 070 48

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-10-16