2017-10-31

  De första nationella tillstånden beslutade – bättre möjligheter för kommersiell radio

  Myndigheten för press, radio och tv har nu – för första gången – delat ut nationella tillstånd för analog kommersiell radio.

  Radioaktörer har länge efterlyst möjlighet att sända över större områden, detta för att förbättra de kommersiella förutsättningarna. Intresset var stort med 22 ansökningar från 7 sökande.

     - Det är glädjande att vi nu fått möjlighet att dela ut nationella tillstånd säger generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson. Större sändningsområden är bra för konkurrens och mångfald och kan leda till en bättre balans mellan public service-radio och kommersiell radio. Det gynnar hela radiomarknaden.

  De nationella sändningarna kan inledas den 1 augusti 2018. Myndigheten har även utlyst 35 regionala/lokala tillstånd i 21 sändningsområden, sista dag för ansökan är den 16 november 2017.

  Följande företag har nu fått tillstånd att sända analog kommersiell radio nationellt.

  Tillståndshavare              Tillstånd Beteckning
  Bauer Media AB             
  Nationellt 1 (nät 1)               
  Mix Megapol
  RBS Broadcasting AB     
  Nationellt 2 (nät 2)               
  NRJ
  Kilohertz AB                   
  Nationellt 3 (nät 3)               
  RIX FM

  Tillstånden gäller under perioden 1 augusti 2018–31 juli 2026.

  De tre bolagen ska sammanlagt betala sändningsavgifter på drygt 916 miljoner kronor.

  För mer information kontakta:
  Ola Vigström, ola.vigström@mprt.se, 08-580 070 22
  Kerstin Morast, kerstin.morast@mprt.se, 08-580 070 20

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-10-31