2016-05-02

  TV4 anmäls till JK för våldsskildring

  Granskningsnämnden har fällt TV4:s sändning på dagtid av den amerikanska filmen Super. Filmen innehöll våldsskildringar som gjorde att den borde ha sänts efter klockan 21.00.

  Den 31 januari i år klockan 13.55 sände TV4 den amerikanska actionkomedin Super. Filmen innehöll flera våldsamma scener och en synnerligen våldsam och utdragen slutscen. Eftersom filmen sändes vid en tidpunkt då barn kan antas titta på tv stred sändningen mot bestämmelsen om mediets genomslagskraft. Nämnden beslutade även att anmäla sändningen till Justitiekanslern (beslut 16/00264).

  Övriga ärenden

  • Ett inslag i SVT:s Rapport kl. 18 med bilder på personer som sprängdes till döds vid ett bombdåd i Indonesien fälldes för att det sändes vid en tidpunkt då varsamhet ska iakttas i fråga om våldsskildringar (beslut 16/00105).
  • TV4 har fällts för sponsring i nyhetsprogram och för säljfrämjande utformning av ett sponsringsmeddelande. TV4 riskerar en särskild avgift för överträdelserna (beslut 15/03244).
  • Inslag i TV4Nyheterna fälldes för att de stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet (beslut 15/03559).
  • SVT:s program Fråga doktorn om diabetes kritiserades men friades (beslut 15/03317).
  • Ett inslag i SVT Nyheter Värmland om närvårdsplatser friades (beslut 15/03337).


  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Johannes Wik, 08-580 070 33

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-05-02