2016-03-21

  SVT fälls för varumärkesexponering

  Programmet Flickvän på försök fälls av granskningsnämnden för varumärkesexponering. SVT riskerar att påföras en avgift om 100 000 kr för överträdelsen.

  Under programmet befann sig programledaren tillsammans med skidåkaren Jon Olsson i skidorten Åre. Vissa logotyper hade blurrats i programmet medan andra syntes tydligt i bild. Nämnden ansåg att exponeringen i programmet av ett varumärke som syntes över bröstet på skidåkarens t-shirt samt av ett varumärke som syntes på undersidan av en snowboard, innebar ett tveklöst gynnande som gick utöver vad som kan anses tillåtet. Relevant för bedömningen var att programmet i stora delar var inspelat under förhållanden som SVT rådde över. Nämnden beslutade att ansöka om att SVT ska påföras en avgift om 100 000 kr (15/03427).

  Övriga ärenden

  • TV4 Faktas sändning av programmet Överleva fälldes för ett inslag som innehöll en utförlig beskrivning av ett våldsamt och brutalt skeende. Nämnden ansåg att programmet var av sådan skrämmande karaktär att det med hänsyn till sändningstiden kl. 18.00 stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft. Sändningarna i samma kanal av programmen Brottsplats USA och Kvinnor som mördar samt TV4 Films sändning av filmen Beetlejuice friades (15/03093).
  • Ett inslag i SVT Nyheter Väst om två polisanmälda tjänsteman fälldes. Inslaget stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet (15/03082).
  • Ett inslag om ett politiskt förslag i Rapport kritiserades men friades. Inslaget brast i förhållande till kravet på saklighet (15/03137).
  • Rapport om indrivning av spelskulder friades (15/02471).
  • Studio Ett om ett tal i FN:s generalförsamling friades (15/02551).
  • Radioteatern: Girlnet i P1 med en sexuell skildring friades (15/02772).
  • Ett inslag om händelser i Jerusalem i P1-morgon friades (15/02838).
  • Inslag i SVT nyheter Norrbotten om en möjlig vargattack på en hund friades (15/02878).
  • Ett inslag med ett uttalande om en pizzeria i TV4:s program Så mycket bättre friades (15/03063 m.fl.).
  • Två inslag i TV4Nyheterna om lurade mobilkunder friades (15/03333).
  • P4:s program Stockholmsnytt om gatukonst friades (15/03363).

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Anna Olsson, 08-580 070 50

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-03-21