2016-03-07

  SVT fälls för ställningstagande i rättsfall

  Granskningsnämnden har fällt ett inslag i programmet Domstolen – friad eller fälld. Nämnden ansåg att SVT tog ställning i skuldfrågan.

  Inslaget som sändes den 22 september förra året handlade om en man som blev åtalad och dömd för narkotikabrott. Nämnden ansåg att det i inslaget gavs en otillräcklig bild av rättsfallet eftersom flera vittnesuppgifter från en polisman utelämnades. Programledaren gjorde också flera värderande uttalanden till fördel för den åtalade mannen vilket kunde uppfattas som ett ifrågasättande av den fällande domen. Sammantaget fann nämnden att framställningen av rättsfallet utgjorde ett ställningstagande från SVT:s sida i fråga om mannens skuld. Inslaget stred därför mot kravet på opartiskhet (beslut 15/02619).

  Nämnden friade samtidigt ett inslag om olaga diskriminering i ett annat avsnitt i serien Domstolen – friad eller fälld samt ytterligare ett avsnitt av Domstolen – friad eller fälld som handlade om egenmäktigt förfarande (beslut 15/02531 och 15/02312).

  Övriga ärenden

  • Ett avsnitt av TV4:s program Kalla Fakta om Stockholms läns landstings upphandling av datorer kritiserades men friades. Inslaget brast i förhållande till kravet på saklighet (15/01950).
  • Ett inslag i Lunchekot i P1 om en familj som var fast i Gaza friades (15/02613).
  • Ett avsnitt av SVT:s program Uppdrag granskning om ett förbud att servera potatismos friades (15/02842)
  • Ett inslag med ett lyssnarsamtal i Ring P1 friades (15/02929).
  • Ett inslag i Rapport om kolgruvor i östra Ukraina friades (15/02955).
  • Ett inslag om en dusch i SVT:s program Plus friades (15/03197).
  • Ett inslag om politik i Aktuellt friades (15/03210).


  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Nathalie Eriksson, 08-580 070 28

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-03-07