2016-10-03

  SVT fälls – riskerar avgifter om totalt 200 000 kronor

  Granskningsnämnden har fällt tre inslag i SVT där varumärken framhävdes. Gynnandet vägdes inte upp av ett tillräckligt informations- eller underhållningsintresse i något av fallen.

  I Melodifestivalen hade en artist en tröja med ett varumärkes logotyp på och i SVT Nyheter Dalarna gynnades ett sportvarumärke och en hotellanläggning under en intervju med en artist. Vidare ansåg nämnden att ett antal klädmärken gynnades i ett inslag i Go’kväll som handlade om hållbar klädproduktion. Detta eftersom klädmärkena nämndes vid namn och beskrevs i positiva ordalag. På grund av dessa tre överträdelser riskerar SVT att påföras särskilda avgifter om totalt 200 000 kronor (beslut 16/00706, 16/01223 och 16/00550).

  Övriga fällda ärenden

  • Ett inslag i SR:s Medierna om brittiska nyhetsartiklar som blockerats för internetanvändare i Sverige fälldes för att kritik inte fick bemötas (beslut 16/00361).
  • Ett inslag i Relationsradion i P3 med ett mötesbokningsföretag innebar ett otillbörligt kommersiellt gynnande. SR riskerar en särskild avgift om 50 000 kronor (beslut 15/00607).
  • Finalen i Melodifestivalen fälldes för överträdelse av bestämmelsen om utformning av sponsringsmeddelande (beslut 16/00765).
  • Kortfilmen Girl som sändes i SVT och som handlade om en fest stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft (beslut 16/01526).

  Följande ärenden friades

  • Ett inslag Opinion live med en debatt om en konstutställning (beslut 16/00429).
  • Ett inslag i SR:s Studio Ett om Ryssland och Ukraina (beslut 16/00496).
  • Ett inslag i Rapport om mordet på en rysk oppositionspolitiker kritiserades men friades (beslut 16/00625).
  • Inslag i två av Melodifestivalens deltävlingar (beslut 16/00551 och 00621).

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Gustav Aspengren, 08-580 070 09

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-10-03