2016-11-28

  Sveriges mästerkock fälls för gynnande av bryggeri

  TV4 fälls för otillbörligt kommersiellt gynnande i ett avsnitt i programserien Sveriges mästerkock.

  Avsnittet i Sveriges mästerkock utspelades på ett bryggeri. Förekomsten av bland annat bryggeriets namn och logotyp, exponeringen av ölflaskor samt de positiva omdömen som lämnades framstod vid en sammantagen bedömning närmast som marknadsföring av bryggeriet. Programmet innebar därför ett otillbörligt kommersiellt gynnande. TV4 riskerar en särskild avgift om 50 000 kr för överträdelsen (beslut 16/01003).

  SVT kritiseras men frias för att ha återgett ett uttalande fel

  Inslagen i Agenda respektive Aktuellt handlade om ett uttalande i ett videoklipp av den dåvarande bostadsministern om en jämförelse mellan israelers behandling av palestinier och hur judar behandlades under det tyska 30-talet. De beskrivningar av uttalandet som programledaren respektive den politiska kommentatorn gjorde återgav dock inte på ett korrekt sätt bostadsministerns uttalande. Detta innebar en brist i förhållande till kravet på saklighet. Eftersom det aktuella videoklippet spelades upp friades dock inslagen trots saklighetsbristen (beslut 16/01086). 

  Övriga fällda ärenden

  • Ett inslag i SVT Nyheter Dalarna om narkotikahandel i en stadsdel i Borlänge utgjorde ett privatlivsintrång (beslut 16/01491).
  • Ett felaktigt placerat annonsavbrott i Beck – I Guds namn i TV4 (beslut 16/02175).

  Följande ärenden friades

  • Smartare än en femteklassare i SVT friades med kritik (beslut 16/01162).
  • Ett avsnitt i tv-serien Peaky Blinders på cmore.se (beslut 16/01712).
  • Ett inslag i SVT:s Veckans brott om gränskontroller (beslut 16/00692).
  • Humorprogrammet Affären Ramel i SVT (beslut 16/01603).
  • Ett inslag med ett citat i VM i rallycross i SVT (beslut 16/01090).

  För mer information kontakta;

  Jenny Grass, 08-580 070 48

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-11-28