2016-06-17

  Missvisande framställning i SR:s Kaliber

  Granskningsnämnden har fällt ett program i SR:s granskande programserie Kaliber. Programmet stred mot kravet på saklighet.

  Programmet var en granskning av Läkemedelsverkets säkerhetsarbete gällande ett HPV-vaccin. Nämnden ansåg att det i programmet gjordes upprepade kopplingar mellan vaccinet och diagnosen POTS. Genom dessa kopplingar och programmets utformning i övrigt förmedlades en bild av att det finns ett samband mellan vaccinet och diagnosen. Denna framställning blev så missvisande att programmet stred mot kravet på saklighet (beslut 15/03057).

  Övriga ärenden

  • SVT:s sändningar från SM-veckan respektive Friidrotts-VM i Peking sommaren år 2015 friades (beslut 15/01777 respektive 15/02338).
  • Tre program i SVT:s programserie Fotbollskväll friades i fråga om sponsring av sändningar i samband med sportevenemang (beslut 15/02888).
  • SVT:s program Dokument inifrån: Vem kan hjälpa mitt barn? om behandlings-metoder på BUP friades (beslut 15/03147).

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Nathalie Eriksson, 08-580 070 28

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-06-17