2016-12-23

  Lättillgänglig våldsskildring i play-tjänst anmäls till Justitiekanslern

  En filmtrailer med ingående våldsskildring har tillhandahållits på ett sådant sätt i tjänsten Plejmo att det funnits en betydande risk för att barn kunnat se den. Tillhandahållandet strider därför mot radio- och tv-lagens bestämmelse om våldsskildringar i beställ-tv.

  Granskningsnämnden har avgjort flera ärenden om beställ-tv, det vill säga tv-program som tillhandahålls i så kallade play-tjänster. Nämnden har konstaterat att de granskade filmerna i tjänsterna Plejmo, SF Anytime och HBO Nordic alla innehöll våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär och att leverantörerna av dessa tjänster därför har behövt försvåra för barn att ta del av filmerna. Mot bakgrund av att alla tre tjänsterna kräver användarkonto med lösenord och att de på olika sätt har betalningsmodeller med registrering av kreditkort ansåg nämnden att bolagen vidtagit tillräckliga åtgärder för att hindra att barn tar del av innehållet i filmerna. I tjänsten Plejmo hade det dock inte vidtagits åtgärder för att hindra barn från att ta del av en granskad filmtrailer med ingående våldsskildring. Detta tillhandahållande anmäls därför av nämnden till Justitiekanslern (beslut 16/01711, 1710 och 1713).  

  Övrig fällning

  En trailer för biograffilmen Ghostbusters i Dagens Nyheters beställ-tv-tjänst utgjorde ett marknads­föringsmaterial som innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. Programmet stred därför mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande i radio- och tv-lagen (beslut 16/01718).

  Följande ärenden friades

  • Ett inslag i Aktuellt om Hillary Clintons användning av ett privat mejlkonto kritiserades men friades (beslut 16/01509)
  • Program i Nynäshamnspostens beställ-tv-tjänst (beslut 16/01736)
  • Program i beställ-tv-tjänsten www.gp.se/tv (beslut 16/01716)

   

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats, www.mprt.se.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-12-23