2015-03-16

  Valprogram i SVT fälls av granskningsnämnden

  Granskningsnämnden har fällt ett avsnitt av Valet med Janne & Belinda som sändes i SVT inför riksdagsvalet 2014. Nämnden ansåg att programmet stred mot kravet på opartiskhet.

  Granskningsnämnden ansåg att de inbjudna gästerna i det aktuella avsnittet riktade långtgående kritik mot en sverigedemokrat som hade medverkat i ett förinspelat reportage i programmet. Även om kritiken framfördes av tillfälligt medverkande i direktsändning ansåg nämnden att programledaren inte gjorde tillräckligt för att balansera kritiken. Programmet stred därför mot kravet på opartiskhet. Att sverigedemokraten sista stund avböjde att medverka i direktsändningen ändrade inte den bedömningen (14/02147).    

  Övriga fällda ärenden

  • Programmet Veterinärerna i TV4 fälldes bland annat för att ha otillbörligt gynnat ett företag. TV4 riskerar en särskild avgift om 150 000 kronor (beslut 14/02578).
  • Inslag i SVT:s regionala program Värmlandsnytt fälldes för att de stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet (beslut 14/03110).  
  • Sändningar i 106,7 Rockklassiker Stockholm fälldes för överträdelse av bestämmelsen om sponsringsmeddelande (beslut 14/01176). 

   

  Övriga ärenden

  • Ett inslag i SVT:s Kulturnyheterna om en ny cannabissort kritiserades men friades. Nämnden ansåg att det brast i förhållande till bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft (beslut 14/02797).
  • Inslag i SR:s regionala sändningar i Morgon i P4 Väst, Förmiddag i P4 Väst, Eftermiddag i P4 Väst och Nyheter P4 Väst om ett lärlingsgymnasium kritiserades men friades (beslut 14/01021).
  • Uppdrag granskning om upploppen i Husby friades (beslut 14/01236).
  • Vetenskapens värld om förändringar i världshaven friades (beslut 14/01693).  
  • Ett inslag i SR:s Lunchekot om nya regler för jordbrukslandskapen friades (beslut 14/02360).
  • Ett inslag i SR:s program Klartext om ekologiska ägg friades (beslut 14/02625).

   

  Nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats. 

  För mer information kontakta;
  Rasmus Gedda, 08-580 070 12

  Senast uppdaterad 2015-04-30