2015-02-02

  Uppmärksammat Sommar i P1 frias

  Granskningsnämnden har friat ett uppmärksammat avsnitt av Sommar i P1. Programmet granskades bland annat med utgångspunkt i kravet på opartiskhet och bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft.

  (Besluten är länkade inom parentes)

  Granskningsnämnden friade ett uppmärksammat avsnitt av programserien Sommar i P1 där poeten Athena Farrokhzad var programvärd. Nämnden konstaterade att den unika programform som råder i Sommar i P1 får antas vara väl känd för lyssnarna samt att det ska råda en vidsträckt yttrandefrihet i radion. Mot den bakgrunden ansåg nämnden att programvärdens politiska och samhällskritiska uttalanden och de låtar som framfördes inte medförde att programmet stred mot de bestämmelser som gällde för sändningen (beslut 14/01724).

   

  Övriga fällande beslut

  • Ett inslag i SVT:s regionala sändningar Västmanlandsnytt och Tvärsnytt stred mot kraven på opartiskhet och saklighet (beslut 14/01973).
  • TV4 fälldes för att ha sänt felaktigt utformade sponsringsmeddelanden och riskerar en särskild avgift om 300 000 kronor (beslut 14/02543).
  • SVT fälldes för otillbörligt gynnande och riskerar en särskild avgift om 50 000 kronor (beslut 14/02601).

   

  För mer information kontakta;
  Nathalie Eriksson, 08-580 070 28

  Senast uppdaterad 2015-04-30