2015-10-26

  Missvisande framställning och brist på bemötande i SVT

  Granskningsnämnden har fällt SVT:s Gomorron Sverige och Rapport för inslag om en internationellt uppmärksammad bankläcka. Inslaget i SVT:s Gomorron Sverige innehöll kritik mot en utpekad part och fälls för att de inte gav tillfälle till en kommentar. Inslaget i SVT:s Rapport fälls för att det stred mot kravet på saklighet.

  Inslagen i Gomorron Sverige, Rapport och Morgonekot handlade om en internationellt uppmärksammad bankläcka. Fokus låg vid att svenska namn hade återfunnits i listorna över personer som förvaltat stora summor pengar i Schweiz. I Gomorron Sverige riktades allvarlig kritik mot en av dessa personer som krävde ett bemötande. SVT hade i ärendet inte visat att den utpekade getts tillfälle att kommentera kritiken och inslaget stred därför mot kravet på opartiskhet. I Rapport presenterades flera år gamla uppgifter som om de vore nya vilket gjorde att framställningen av den utpekade personen blev så missvisande att inslaget stred mot kravet på saklighet. SR:s rapportering i Morgonekot i samma ämne frias (beslut 15/00746).

  Övriga ärenden

  • Ett inslag i Morgon P4 Väst om en debattartikel fälldes på grund av en programledares värderande uttalanden (beslut 15/01398).
  • Ett inslag om en fotbollsmatch mellan Sverige och Iran i TV4Nyheterna kritiserades men friades (beslut 15/00982).
  • Två avsnitt av TV4:s program Svenska fall för FBI om mordfall friades (beslut 15/01148 och 15/01424).
   Sändningarna av Eurovision Song Contest: Semifinal 1 och 2 friades (beslut 15/01355).
  • Inslag i Aktuellt, Gomorron Sverige och Rapport om utbildningsnivå hos asylsökande friades (beslut 15/01434).
  • Ett inslag i SR:s aktualitetsprogram Studio Ett om landshövdingeämbetet friades (beslut 15/01588).
  • Ett uttalande i ett inslag om Bergwallkommissionens rapport i P1-Morgon friades (beslut 15/01761).


  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Sofia Karlsson, 08-580 070 48

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-10-26