2015-03-30

  C More anmäls till JK för våldsskildringar

  Granskningsnämnden för radio och tv har fällt tv-kanalerna C More First och C More Series för att de sänt en tv-serie och en film med våldsskildringar på tider då barn kunnat se dem.

  Två avsnitt av tv-serien The Leftovers i C More Series innehöll närgånget och verklighetstroget våld. Eftersom de sändes med start klockan 17.00 var risken för att barn skulle kunna se dem betydande. Nämnden beslutade att anmäla sändningarna till Justitiekanslern. Nämnden ansåg även att dessa avsnitt och ytterligare sju avsnitt av serien innehöll flera våldsamma scener som var av sådan karaktär att sändningarna stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft.

  Nämnden fällde samtidigt sändningen av långfilmen Concrete Blondes i C More First. Enligt nämnden innehöll filmen flera scener med våld som var av sådan karaktär att det kunde verka skrämmande för barn. Mot bakgrund av att filmen sändes före klockan 21.00 stred sändningen mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft (beslut 14/02591)

  Övriga fällda ärenden

  • Sändningarna av filmen Batman Begins i TV4 Film och programmet De omisstänkta i TV4 Fakta innehöll våldsskildringar som, med hänsyn till sändningstiden, stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft (beslut 14/02595).
  • Ett inslag i SVT:s Aktuellt stred mot kravet på saklighet. Enligt nämnden hade SVT inte visat grund för den beskrivning som gjordes av det brittiska partiet UKIP (beslut 14/02861)
  • Sändningarna i Mix Megapol 104,3 Stockholm fälldes för överträdelse av bestämmelserna om sponsring och annonsmängd. Mix Megapol riskerar en särskild avgift på 80 000 kronor för överträdelserna (beslut 14/1777).

  Friade ärenden

  • Ett inslag i Aktuellt om lägre pris på el kritiserades men friades (beslut 14/02808).
  • Ett inslag i Medierna i P1 om en artikel i Norrköpings Tidningar (beslut 14/01781).
  • Ett inslag i SR:s Radio Skaraborg om en person som blivit stoppad av militären (beslut 14/02871).
  • Livet är en schlager – och hårt arbete program om en musikal i SVT (14/02815)
  • Ett inslag med en sketch i SVT:s Minnenas television: Thomas von Brömssen (beslut 14/02484).
  • En intervju med statsministern i SVT:s Skavlan (beslut 14/02929).

   

  Besluten finns att läsa i sin helhet på vår webbplats.

  För mer information kontakta:

  Tarek Touma, 08-580 070 14

  Senast uppdaterad 2015-04-30