2015-04-27

  Blå ögon frias

  Sveriges Televisions (SVT) dramaserie Blå ögon väckte starka reaktioner hos många tittare som anmälde serien till granskningsnämnden för radio och tv. I nämndens beslut, som meddelas i dag, frias dramaserien.

  Den uppmärksammade dramaserien Blå ögon anmäldes av flera personer som på närmare grunder ansåg att det fiktiva Trygghetspartiet var allt för likt Sverigedemokraterna (SD) och att SVT därigenom bland annat framställde SD som ett hot mot demokratin. Några anmälare vände sig mot de rasistiska åsikter som fördes fram av vissa karaktärer i dramaserien. Bland anmälningarna förekom också kritik mot förekomsten av vissa varumärken. Granskningsnämnden friade dramaserien på samtliga anmälda punkter (se beslut 14/02869).

  Fällda ärenden

  • Nämnden fällde ett inslag i P1-programmet Studio Ett. I inslaget som handlade om Right Livelihood-priset intervjuades en företrädare för Sveriges Radio (SR). Företrädaren sa bland annat att det var ofattbart och en skam att Sverige inte hade erbjudit Edward Snowden asyl. Nämnden ansåg att det inte ankommer på en företrädare för SR att på ett sådant sätt ge uttryck för närmast personliga åsikter. Inslaget stred därför mot kravet på opartiskhet (14/02894).
  • Nämnden fällde fyra inslag i SVT:s regionala nyhetsprogram Smålandsnytt som handlade om en affisch från Elöverkänsligas Förening i en sjukhuskorridor i Växjö. I inslagen påstods respektive gavs intrycket att affischen innehöll information som stred mot Region Kronobergs riktlinjer. Då SVT inte hade visat grund för detta stred inslagen mot kravet på saklighet (15/00320).


  Övriga friade ärenden

  • Direktsändningar av presskonferenser med Sverigedemokraterna i samband med budgettomröstningen i SVT Forum, Extra Rapport och Ekot friades i fråga om opartiskhet och mediets genomslagskraft (14/02890, 14/02904, 14/02909 och 14/02994).
  • En krönika i SR:s Kulturnytt om Ukrainabevakningen i Aftonbladet kultur (14/02525).
  • Ett uttalande av en reporter i Studio Ett med anledning av om finansministerns ekonomiska prognos (14/02589).
  • Dokumentären Hästmannen – sista striden i SVT (14/02746).
  • Ett uttalande av en programledare i SVT:s program Historieätarna (14/03061).
  • Ett inslag om autism i Nyhetsmorgon i TV4 (14/02763)

   

  För mer information, kontakta
  Tarek Touma, 08-580 070 14

  Du kan hittar alla nämndens beslut på vår webbplats.

  Senast uppdaterad 2015-04-30