2014-06-09

  SVT fälls för intrång i Alice Babs privatliv

  Granskningsnämnden har fällt SVT:s Dokument inifrån – Alice Babs förlorade rättigheter. Nämnden ansåg att programmet, genom en ofullständig redogörelse för omständigheterna bakom beslutet om förvaltarskap, stred mot kravet på saklighet. Programmet utgjorde även ett intrång i Alice Babs privatliv.

  Programmet handlade om det svenska förvaltarskapssystemet och tog sin utgångspunkt i Alice Babs situation. En fullständig redogörelse för omständigheterna kring beslutet om förvaltarskap för Alice Babs var därför av väsentlig betydelse för framställningen. Genom att programmet inte redogjorde för skälen bakom beslutet så utelämnades avgörande uppgifter vilket ledde till att framställningen blev vilseledande. Denna allvarliga brist innebar att programmet stred mot kravet på saklighet.


  Nämnden fann vidare att det inte kunde anses klarlagt att Alice Babs kunde värdera konsekvenserna av sin medverkan. Programmet utgjorde därmed ett intrång i hennes privatliv (13/02860).


  Övriga beslut

  • Ett inslag i P1:s Studio Ett fälldes för att SR inte tydligare tog avstånd från en intervjuad persons uppenbart kränkande uttalanden. Inslaget stred därmed mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft (14/00583).  
  • Ett inslag i UR:s programserie Idrottens himmel och helvete – I lagets namn fälldes för intrång i privatlivet (14/00595). 


  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats
  .


  För mer information kontakta;
  Rebecca Parman, 08-580 070 36

  Senast uppdaterad 2014-11-07