2014-11-10

  SVT fälls för dokumentär om kronisk borrelia

  Granskningsnämnden fällde en fransk dokumentärfilm om det kontroversiella ämnet kronisk borrelia. Programmet gav en ensidig bild av ämnet och stred därför mot kravet på opartiskhet.

  Programmet skildrade borrelia som en kronisk sjukdom och en epidemi. Näst intill samtliga forskare, patienter och personer som medverkade i dokumentären företrädde denna kontroversiella syn på borrelia. En sådan ensidighet kan accepteras under förutsättning att utgångspunkten görs tydlig för publiken. Det framgick inte av programmet eller av presentationen av programmet att borrelia skildrades från en sådan utgångspunkt. Programmet stred därför mot kraven på opartiskhet (beslut 14/01469).

   

  TV4 fälls i tre fall

  Granskningsnämnden fällde tre inslag i TV4. Ett inslag i Nyhetsmorgon där ett brödrapar intervjuades innebar ett otillbörligt gynnande av brödernas kommersiella verksamhet (beslut 14/01829). Sändningen av långfilmen Sagan om ringen fälldes på grund av ett felaktigt inplacerat annonsavbrott (beslut 14/01702). För dessa två överträdelser riskerar TV4 att få betala en särskild avgift. TV4Nyheterna fälldes för att ha visat en filmad avrättning i samband med ett nyhetsinslag (beslut 14/02010).

  Övriga beslut

  • Sändningen av filmen Dark Shadows i C More First fälldes i fråga om televisionens särskilda genomslagskraft. Trots filmens fiktiva och humoristiska karaktär innehöll den scener som inte borde ha visats innan kl. 21.00. Sändningen av filmen Star Trek Into Darkness friades i samma beslut (beslut 14/01558).
  • Ett program om sociala klyftor i Vetenskapens värld i SVT friades (beslut 14/01215).

   

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Nathalie Eriksson, 08-580 070 28

  Senast uppdaterad 2015-04-30