2014-03-31

  Regionalt inslag i Sveriges Radio fälls av Granskningsnämnden

  Granskningsnämnden för radio och tv har fällt ett inslag i Sveriges Radio P4 Västs granskning av ett kommunalt återvinningsbolag. Nämnden ansåg att inslaget stred mot kravet på saklighet.

  Sveriges Radio P4 Väst sände hösten år 2013 tre granskande inslag om ett kommunalt återvinningsbolag i Lysekils kommun.

  I ett av inslagen uppgavs felaktigt att bolaget inte velat lämna ut en uppdrags­beskrivning till SR som låg till grund för en utredning om oegentligheter i bolaget, trots att reportern tagit del av beskrivningen dagen innan inslaget sändes. Inslaget stred därför mot kravet på saklighet.

  De två andra inslagen handlade bland annat om att bolaget inte hade anmält en eventuell arbetsplatsolycka till Arbetsmiljöverket. Enligt nämnden var reporterns förhållningssätt ensidigt men nämnden ansåg mot bakgrund av den kritiska infallsvinkel som ett granskande reportage kan ha, att inslagen inte stred mot kravet på opartiskhet (13/02370).  

  Nämnden kritiserade men friade ett inslag om äldrevården i SVT:s Aktuellt för att ha presenterat en bakgrundsbild som gav intryck av att innehålla riksdagspartiernas symboler. Det förhållandet att Sverigedemokraternas partisymbol saknades var en brist i förhållandet till kravet på opartiskhet (14/00295).   

  Nämnden friade TV4:s Kalla fakta – avslag till varje pris och ett inslag i TV4Nyheterna om externa konsulter som utbildade kommuners handläggare i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (13/02646).

  Nämnden friade också SVT:s Vetenskapens värld som visade en japansk dokumentär om kärnkraftsolyckan i Fukushima (13/02480).  

   

  Nämndens alla beslut finns att läsa här på vår webbplats.

  För mer information kontakta

  Johannes Wik, 08-580 070 33

  Senast uppdaterad 2014-11-07