2014-10-13

  Programmet En bok, en författare i UR fälls

  Granskningsnämnden har fällt ett program i UR:s serie En bok, en författare. Nämnden ansåg att det stred mot kravet på opartiskhet.

  I programmet intervjuades en författare med anledning av hans nyutkomna bok. I samband med intervjun riktade han så långtgående kritik mot namngivna personer att de borde ha fått tillfälle att bemöta kritiken. Då UR inte gav tillfälle till ett bemötande, eller redovisade de utpekades uppfattning på annat sätt, stred programmet mot kravet på opartiskhet (14/01160).


  Ett program i Godmorgon världen i SR som handlade om samma bok friades. De utpekade personerna fick tillfälle att bemöta kritiken i form av ett genmäle som sändes i ett kommande program av Godmorgon världen (14/00804).

  Övriga fällande beslut

  • SVT:s Kobra stred mot kravet på saklighet då SVT inte visat grund för ett påstående som gjordes av en reporter i inslaget (14/00805).
  • Filmerna The princess of Montpensier och Elephant som sändes i Silver innehöll våldsamma scener och fälldes med hänsyn till sändningstiden (14/01560).


  Friande beslut

  • TV4:s Djurskyddsinspektörerna kritiserades med friades i fråga om respekt för privatlivet (14/01129).
  • Ett inslag i SR:s Tankesmedjan om en partiledardebatt friades (14/01151).
  • SVT:s Uppdrag granskning om gränspolisen friades (14/00509).
  • En slagsmålsscen i SVT:s Tjockare än vatten friades då scenen inte hade en sådan utformning som stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft (14/00882).
  • Ett inslag om sex i Junior i P4 friades (14/01193).
  • SVT:s EU-val 2014: Valvaka friades (14/01301).


  Nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta,
  Nathalie Eriksson, 08-580 070 28

  Senast uppdaterad 2014-11-07