2014-10-27

  Plus i SVT fälls

  Granskningsnämnden har fällt ett inslag om en bostadsaffär i SVT:s Plus på grund av att det stred mot kraven på opartiskhet och saklighet.

  Inslaget handlade om fastighetsmäklares upplysningsansvar och tog sin utgångspunkt i en enskild bostadsaffär där säljaren inte lämnade lägenheten vid tillträdet. Enligt nämnden gav inslaget dels en ofullständig bild av mäklarens inställning till kritik som riktades mot honom, dels en missvisande bild av hans vilja att kommentera denna kritik. Inslaget stred därför mot kraven på opartiskhet och saklighet.

  Vidare hade köparna nått en förlikning med säljaren av lägenheten när programmet sändes. Att den informationen utelämnades i inslaget gav också en missvisande bild som stred mot kravet på saklighet (beslut 14/00829).

  Övriga fällande beslut

  • Nämnden fällde ett inslag om ett vårdföretag i SVT:s Rapport eftersom ett påstående om att en ägare inte ville kommentera uppgifterna i inslaget inte på ett korrekt sätt återgav ägarens inställning (beslut 14/01159).
  • SVT:s Rapport fälldes av nämnden i för att bildsättningen fick SD att framstå som ett exempel på ett nazistiskt parti (beslut 14/01339).
  • Granskningsnämnden ansåg inte att SVT på ett lämpligt sätt uppfyllt kravet på att offentliggöra nämndens beslut då en så kallad pliktsändning innehöll bakgrundsmusik (beslut 14/01655).

  Övriga friande beslut

  • SR:s Ekot: Debatt inför EU-valet och SVT:s EU-val 2014: Slutdebatt friades. Att ett parti utan representation i Europarlamentet inte fick medverka i slutdebatterna stred inte mot kravet på opartiskhet (beslut 14/01313).
  • Nämnden ansåg att ett gynnande uppkom SVT:s Stjärnor hos Babben men att det uppvägdes av ett tillräckligt underhållningsintresse (beslut 14/01238).
  • En trailer för Beck - Skarpt läge i TV4 var inte utformad på ett sätt som strider mot bestämmelsen om mediets genomslagskraft (beslut 14/01531).
  • Ett inslag i Tankesmedjan i P3 om Europaparlamentsvalet friades (beslut 14/01338).

   

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Petter Holmgren, 08-580 070 21

  Senast uppdaterad 2014-11-07