2014-12-08

  Partisk rapportering i SVT om vindkraft

  En serie inslag i SVT:s Mittnytt och Nordnytt om vindkraft i Sverige har fällts av granskningsnämnden som anser att inslagen var partiska och osakliga.

  De regionala nyhetsinslagen sändes i mars 2014. Nämnden fann att uppgifter av väsentlig betydelse för framställningen gav en så missvisande bild av vindkraftverksutbyggnaden i Sverige att inslagen stred mot kravet på saklighet.

  Nämnden ansåg också att rapporteringen genomgående förmedlade en ensidigt negativ bild av vindkraftverk som förstärktes av värderande uttalanden från företrädare för SVT som innebar ställningstagande mot vindkraftverksutbyggnaden. Vid en sammantagen bedömning ansåg nämnden att rapporteringen i Mittnytt och Nordnytt var så partisk att den stred mot kravet på opartiskhet (beslut 14/00808).

  Övriga ärenden

  • Ett inslag om ett äldrecenter i programmet Du gamla, du fria i TV4 fälldes. Det stred mot kravet på saklighet (beslut 14/02144).
  • Sändningar i programtjänsten Axess fälldes för att de innehöll scener som kunde vara skrämmande för barn (beslut 14/01561).
  • Programmet P1 Dokumentär: Den fastspända flickan – del 2: Kapten Klänning är ingenting friades (beslut 14/00470).
  • Ett inslag om Trafikverket i Rapport friades (beslut 14/01634).
  • Ett inslag om könskvotering i Rapport friades (beslut 14/01932).
  • Två inslag om en misstänkt finanshärva i TV4Nyheterna friades (beslut 14/01579).

   

  Alla nämndens beslut finns att läsa här på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Maria Bergerlind Dierauer, 08-580 070 17

  Senast uppdaterad 2015-04-30