2014-09-15

  Nyheterna i TV4 fälls

  Granskningsnämnden har fällt två sändningar av TV4:s Nyheterna. Inslag om en Ultimate Fighting Championshipgala som sändes i mars innehöll matchsekvenser där kraftiga sparkar och slag delades ut. Nämnden ansåg att inslagen stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft. Nämnden fällde även ett inslag som sändes i maj för privatlivsintrång.

  Nämnden konstaterade att kampsportsinslagen sändes på dagtid, då varsamhet vid sändningar av våld ska iakttas, och att inslagen var av sådan karaktär att de med hänsyn till sändningstiden stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft (beslut 14/00618).

  Ett inslag i TV4:s Nyheterna i maj stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet på grund av ett opåkallat reporteruttalande om en namngiven person som var kränkande (beslut 14/01361). 

  Övriga beslut

  • Nämnden ansåg att det kunde diskuteras om en tillfälligt medverkandes uttalanden i Studio Ett i P1 om en trafikolycka innebar ett personangrepp i strid med kravet på opartiskhet. Mot bakgrund av programledarnas balanserande frågor och kommentarer friades inslaget (beslut 14/00852).
  • Ett inslag i Rapport kritiserades för en saklighetsbrist, men friades. En korrespondents uttalande kunde tolkas som att ansvarsfrågan om regimens användning av kemiska stridsmedel i Syrien var klarlagd (beslut 14/00574).
  • SVT:s Kulturnyheternas rapportering om en arkeolog kritiserades men friades. Kulturnytt friades i fråga om rapporteringen på samma ämne (beslut 14/00625).
  • Ett inslag i SR:s Kulturnytt om en tvist inom Romateatern friades (beslut 14/00305).
  • Ett tillspetsat programledaruttalande om Julian Assange i Nordegren & Epstein i P1 friades (beslut 14/00376).
  • TV4:s Fångarna på fortet friades i fråga om inplacering av ett annonsavbrott (beslut 14/00397).
  • Tankesmedjan i P1 friades för ett uttalande om Sverigedemokraterna (beslut 14/00398).
  • Ett inslag om en glaciär i SVT:s Vetenskapens värld friades (beslut 14/00436).
  • I PP3 friades ett inslag om tortyrscener i filmer och tv-serier (beslut 14/00716).

   

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Petter Holmgren, 08-580 070 21

  Senast uppdaterad 2014-11-07