2014-12-19

  Myndigheter vill stoppa reklam för och sponsring av alkohol i tv

  Konsumentverket och Myndigheten för radio och tv vill stoppa reklam för och sponsring av alkohol som sänds i svensk tv från programföretag i Storbritannien. De båda myndigheterna menar att programföretagen kringgår svensk lagstiftning.

  I Sverige är det förbjudet med reklam för och sponsring av alkohol i tv. Det är det däremot inte i Storbritannien och genom att SBS och Viasat, företagen bakom TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9, har etablerat sig där kringgår de svensk lagstiftning.

  Det menar Konsumentverket och Myndigheten för radio och tv. Kanalerna sänder till en uteslutande svensk tv-publik. Sändningarna är på svenska eller textas på svenska och innehåller reklam riktad mot en svensk marknad.

  Myndigheten för radio och tv har tidigare agerat genom att skicka en formell begäran till den brittiska regleringsmyndigheten Ofcom om att uppmana SBS och Viasat att följa de svenska reglerna om förbud mot annonser för och sponsring av alkohol. En uppmaning som de båda företagen valde att inte följa.

  Därför vill nu Konsumentverket och Myndigheten för radio och tv ta till samma åtgärder som man i dag kan använda mot ett företag som sänder reklam för och sponsring av alkohol från Sverige. Till exempel skulle Konsumentombudsmannen kunna stämma SBS och Viasat i svensk domstol.

  För att kunna göra det måste man först underrätta EU-kommissionen för att få besked om detta är förenligt med EU-rätten. Anser EU-kommissionen att det inte är det måste Sverige avstå från att vidta åtgärder.

  Läs och ladda ner underrättelsen till EU-kommissionen och Storbritannien här.

   

  För mer information kontakta:

  Rebecca Parman, jurist. Myndigheten för radio och tv
  08-580 070 36

  Cecilia Norlander, jurist, Konsumentverket
  054-19 40 61

  Senast uppdaterad 2015-04-30