2014-11-24

  Kropp & Själ i P1 fälls av granskningsnämnden

  Granskningsnämnden har fällt Sveriges Radio för att inte ha gett en utpekad person tillfälle till genmäle i fråga om kritik som riktades mot honom i programmet Kropp & Själ i P1.

  Programmet var en kritisk granskning av läkare utan legitimation och deras verksamhet. Programmet innehöll kritik mot en granskad läkare som enligt framställningen behandlade cancerpatienter med icke-vetenskapliga metoder. Läkaren hade begärt genmäle efter sändningen av programmet. Nämnden fann att SR inte visat att läkaren getts tillfälle till en sådan replik och därmed har SR inte följt bestämmelsen om genmäle (beslut 14/00870). 

  Övriga fällande beslut

  • I TV4:s Nyhetsmorgon valde en programledare att röka i sändning. Nämnden ansåg att TV4 inte visat varsamhet i speglingen av bruket av tobak och att inslagen stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft (beslut 14/01628).
  • Närradiosändningar i Radio Krokom fälldes av nämnden i fråga om sändningsbeteckning, otillbörligt gynnande och utformning av sponsringsmeddelande (beslut 14/01284).
  • Filmen Lara Croft: Tomb Raider i TV4 sändes på dagtid och innehöll scener som var skrämmande för barn. Sändningen fälldes i fråga om televisionens särskilda genomslagskraft (beslut 14/01559).

  Övriga beslut

  • Ett inslag i SVT1 om avverkning av skog i Västmanlandsnytt friades (beslut 14/00933).
  • Programmet Kalla fakta och inslag i Nyhetsmorgon och TV4Nyheterna om skriftlig huvudräkning friades (beslut 14/01198).
  • En krönika P1-morgon med långtgående och värderande uttalanden kritiserades men friades i fråga om opartiskhet (beslut 14/1256).
  • Inslag i SVT1:s Rapport och ABC om en händelse på en skola friades (beslut 14/02002).

   

  Länk till besluten finns inom parentes

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Petter Holmgren, 08-580 070 21

  Senast uppdaterad 2015-04-30