2014-02-17

  Kobras program om kulturlivet i Ungern frias

  Granskningsnämnden för radio och tv anser inte att Kobras program om kulturlivet i Ungern strider mot kraven på opartiskhet och saklighet i Sveriges Televisions (SVT) sändningstillstånd.

  Programmet skildrade det ungerska kulturlivet med utgångspunkt i de politiska förändringar som skett i Ungern de senaste åren. Programmet anmäldes av flera personer som ansåg att det var partiskt och innehöll en rad felaktigheter. Anmälarna kritiserade bland annat att någon företrädare för regeringspartiet inte fick möjlighet att bemöta den kritik som riktades mot partiet i programmet.  

  Nämnden konstaterade att programmet i stora delar byggde på uttalanden och uppfattningar av tillfälliga medverkande. Att dessa personer gav uttryck för sina personliga betraktelser av händelseutvecklingen i Ungern medförde inte att kravet på saklighet åsidosatts. Nämnden konstaterade vidare att politiska partier får godta en relativt långtgående kritik innan det kan krävas att partierna i fråga måste ges tillfälle att bemöta kritiken. Den kritik som fördes fram i programmet passerade inte den gränsen. Bland annat mot bakgrund av SVT:s granskningsskyldighet och att programmet skildrade det ungerska kulturlivet utifrån ett politiskt klimat stred programmet inte mot kraven på opartiskhet och saklighet (13/02391).

  Uppdrag granskning kritiseras men frias

  Nämnden kritiserade men friade ett inslag i SVT:s Uppdrag granskning som handlade om en 18-åring som omhändertagits av polisen i Jönköping. Nämnden konstaterade att beskrivningarna av polisens syn på omhändertagandet och av polisens inställning till medverkan i programmet var bristfälliga. Bristerna var dock inte så allvarliga att de medförde att inslaget stred mot kravet på saklighet (13/01187).

  ABC fälls för privatlivsintrång

  Nämnden ansåg att ett inslag i SVT:s regionala nyhetsprogram ABC om anställda i Huddinge kommun stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet (beslut 13/02464).

  Nämnden friade följande

  • P3 Dokumentär: Sjukhusspionen i Göteborg (beslut 13/01244) 
  • P4 Extra med Lotta Bromé, fråga om otillbörligt gynnande (beslut 13/02305)
  • Kulturnytt i SVT om trafiken på internet (beslut 13/02629)
  • Morgon i P4, Sveriges Radio P4 Malmöhus, uttalande om Sverigedemokraterna (beslut 13/02634)

   

   Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats här.

  För mer information kontakta;
  Johannes Wik, 08-580 070 33

  Senast uppdaterad 2014-11-07