2014-10-02

  25 tillstånd att sända digital kommersiell radio

  Myndigheten för radio och tv har idag beslutat att ge 21 nationella och fyra lokala/regionala tillstånd att sända digital kommersiell radio.

  Följande sex bolag har fått tillstånd:

  • DB Media AB (2)
  • RBS Broadcasting AB (2)
  • SBS Discovery AB (8)
  • Kilohertz AB (11)
  • Skärgårdsradion AB (1)
  • Norrköpings Radio & Co AB (1)

   

  Tillstånden gäller under tiden 2 oktober 2014–30 september 2022. Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015.

  I tillstånden ställer vi upp villkor om en etappvis utbyggnad av sändningarna. För de nationella tillstånden gäller att sändningarna ska den

  • 1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning är bosatt
  • 1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning är bosatt
  • 1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning är bosatt.

  För de regionala tillstånden gäller samma etappvisa utbyggnad inom deras respektive sändningsområde.  

   

  Följande programtjänster får tillstånd att börja sända från den 2 oktober 2014.

  Nationella programtjänster

   

  Tillståndshavare

   

  Programtjänst

   

  Tillståndsbilaga

   

  DB Media AB

  Dansbandskanalen

   

  dkr2014:1

  RBS Broadcasting AB

  Radio Nostalgi

  dkr2014:2

  RBS Broadcasting AB

  NRJ+

  dkr2014:3

  SBS Discovery Radio AB

  The Voice Digital

  dkr2014:4

  SBS Discovery Radio AB

  Vinyl Digital

  dkr2014:5

  SBS Discovery Radio AB

  Rockklassiker Digital

  dkr2014:6

  SBS Discovery Radio AB

  Party People

  dkr2014:7

  SBS Discovery Radio AB

  Radio 107,5 Digital

  dkr2014:8

  SBS Discovery Radio AB

  Mix Megapol Digital

  dkr2014:9

  SBS Discovery Radio AB

  We love 80's

  dkr2014:10

  Kilohertz AB

  Retro

  dkr2014:11

  Kilohertz AB

  Bilradion

  dkr2014:12

  Kilohertz AB

  Malung Forever

  dkr2014:13

  Kilohertz AB

  Viasat Sport

  dkr2014:14

  Kilohertz AB

  Svenska Favoriter

  dkr2014:15

  Kilohertz AB

  Power Hit Radio

  dkr2014:16

  Kilohertz AB

  Radio 1

  dkr2014:17

  Kilohertz AB

  Bandit Rock Digital

  dkr2014:18

  Kilohertz AB

  Lugna Favoriter Digital

  dkr2014:19

  Kilohertz AB

  RIX FM Digital

  dkr2014:20

  Kilohertz AB

  Indie 100

  dkr2014:21

   

  Lokala/regionala programtjänster

  Tillståndshavare

   

  Programtjänst

   

  Sändningsområde

  (Det sändningsområde som anges motsvarar den regionala nedbrytning som är möjlig i sändarnäten 3 och 4 enligt bilaga A till beslutet)

  Tillståndbilaga

  DB Media AB

  Guldkanalen Skåne

  Regionerna Malmö, Helsingborg och Kristianstad

  dkr2014:22

  Norrköpings Radio & Co AB

  East

  Regionerna Kalmar, Visby, Västervik, Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping, Eskilstuna, Stockholm, Uppsala, Kiruna och Luleå.

  dkr2014:23

  SBS Discovery Radio AB

  Mix Megapol Göteborg Digitalt

  Regionerna Göteborg, Trollhättan, Halmstad/ Varberg, Borås, Skövde

  dkr2014:24

  Skärgårdsradion AB

  Skärgårdsradion digitalt

  Regionerna Stockholm och Visby.

  dkr2014:25

   

  Bakgrund

  Myndigheten informerade i september 2012 att det fanns möjlighet att ansöka om tillstånd att sända digital kommersiell radio. Innan dess hade myndigheten fastställt en strategi för tillståndsgivning för digital kommersiell radio. Myndigheten fick in 26 ansökningar från sju olika programbolag. En ansökan avvisades i november 2012 av formella skäl.

   

  Det tillgängliga sändningsutrymmet motsvarar två frekvenslager (sändarnät) som är nedbrytbara i 34 regioner.

  Vi har gjort bedömningen att den totala kapaciteten i varje enskilt sändarnät som kan användas för att distribuera digital ljudradio i dag motsvarar cirka 15 nationella programtjänster inklusive tilläggstjänster.

  För att få tillstånd krävs att ett programföretag har tekniska och finansiella förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden och att programföretaget kan samverka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor. Tillstånd får inte lämnas till staten, landsting eller kommuner direkt eller indirekt till företag som dessa har inflytande i genom ägarandelar eller avtal.

  Då det finns mer utrymme än det finns sökande har något urval inte behövts göras bland de sökande utan alla har kunnat ges tillstånd.

   

  Läs hela beslutet samt bilagor här.

   

  För mer information kontakta:

  Kerstin Morast, enhetschef, kerstin.morast@mrtv.se, 08-580 070 20

  Eva Bengtsson, eva.bengtsson@mrtv.se, 08-580 070 24

  Magnus Nemlander, magnus.nemlander@mrtv.se, 08-580 070 23

  Senast uppdaterad 2014-11-07