2013-09-16

    TV4 fälls för otillbörligt gynnande i programmet Kust och Hav

    Granskningsnämnden fällde ett säljfrämjande inslag om ett rederi som byggde ett nytt fartyg i TV4:s programserie Kust och hav.

    Det fällda inslaget i programserien Kust och Hav i TV4 handlade om ett nytt fartyg som var världens första gasdrivna fartyg i sin klass. I programmet medverkade ett stort antal företrädare för det rederi som byggde fartyget. Bland annat berättades om fartygets miljövänlighet, utformning, inredningsdesign och upplevelsen ombord. Granskningsnämnden ansåg att fokuseringen på rederiet och fartyget var omfattande och säljfrämjande. Det uppkom ett gynnande av det aktuella rederiet och fartyget som inte kunde motiveras av ett tillräckligt informations- eller underhållningsintresse.

    Granskningsnämnden beslutade om att ansöka hos förvaltningsrätten om att TV4 ska betala 150 000 kronor i särskild avgift för överträdelsen (13/00800).

    Östnytt kritiseras men frias

    Ett kort nyhetstelegram i SVT:s regionala nyhetsprogram Östnytt om en boskapsstöld kritiserades men friades av nämnden för bristande saklighet. Nämnden ifrågasatte relevansen i att nyhetspresentatören uppgav nationaliteten på personer som skulle förhöras av polisen. Nämnden ansåg vidare att det var en brist att inslaget var utformat så att det kunde framstå som ett misstänkliggörande av dem som skulle förhöras upplysningsvis (13/00990).

     Övriga beslut

    Nämnden fällde inslag i Mittnytt som innehöll en felaktighet som rättades alltför sent. En person som kunde identifieras fick inte bemöta kritik och inslagen stred därför mot kravet på opartiskhet och även mot bestämmelsen om respekt för privatlivet (13/00994).

    Nämnden kritiserade men friade en felöversättning i ett inslag i SR:s Ekonominytt (13/00481) samt användandet av ett bildmaterial i Nyheterna i TV4 (13/01534).

    Nämnden friade inslag i SVT:s program

    • Tvärsnytt om en svartklubb (13/01118),
    • Plus med ett test av planteringsjord (13/01078),
    • ABC om Gröna Lund (13/00491),
    • Rapport om politiker som avgått (13/00763)
    • Rapport om Tele2 (13/00896),
    • Sydnytt om en opinionsundersökning (13/01041) samt
    • dokumentären Vad hände med barnen? (13/01049).

    Nämnden friade även TV4 Sport om idrottsförbund som utreder sig själva (13/00763).

    Granskningsnämnden ansåg att ett offentliggörande av nämndens beslut i C More hade skett för sent (13/01688).

    Granskningsnämndens beslut går att läsa på vår webbplats.

    För mer information kontakta,
    Anna Dingertz, 08-580 070 18

    Senast uppdaterad 2014-11-07