2013-10-28

  SVT:s Uppdrag granskning fällt av granskningsnämnden

  Granskningsnämnden för radio och tv har fällt Uppdrag granskning om Leksands kommuns stöd till ishockeyföreningen Leksands IF. Programmet stred enligt nämnden mot kravet på saklighet.

  I programmet uppmärksammades en affär där Leksands kommun hade sålt två ishallar till Leksands IF:s fastighetsbolag för en krona och via avtal fått ett antal aktier i Leksands IF:s fastighetsbolag. Aktierna togs också upp i samband med redogörelsen för en campingaffär. I programmet sades att värdet på aktierna bedömdes vara 39 miljoner kronor. Enligt nämnden var beskrivningen av värdet på aktierna så bristfällig att programmet i detta avseende stred mot kravet på saklighet.

  Nämnden ansåg vidare att det inte visats tillräcklig grund för uppgiften i programmet att kommunens stöd till Leksands IF medfört en kostnad för kommuninvånarna på 120 miljoner kronor. Nämnden ansåg därför att programmet även i detta avseende stred mot kravet på saklighet (beslut 13/00588).

  Rapport och Aktuellt fällda för intrång i privatlivet

  I inslagen, som handlade om en pågående rättsprocess, visades bilder på en person som inte hade med det aktuella målet att göra. Nämnden ansåg att inslagen stred mot kravet på saklighet och mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. (beslut 13/01275)

  TV4 riskerar avgift för felaktigt utformade sponsringsmeddelanden

  Granskningsnämnden ansåg att sponsringsmeddelanden för ett byggföretag innehöll säljfrämjande inslag i strid med radio- och tv-lagen. Nämnden beslutade att ansöka hos förvaltningsrätten om att TV4 ska betala en särskild avgift på 100 000 kronor (beslut 13/01588).

  Aktuellt friades med kritik

  Nämnden kritiserade men friade sakligheten i ett kort telegram i Aktuellt om ett uttalande om användningen av kemiska stridsmedel i Syrien (beslut 13/01411)

  Nämnden friade följande inslag och program

  • Ett inslag i Medierna i P1 om medierapporteringen om en taxifärd (beslut 13/01124).
  • Ett avsnitt av SVT:s dramaserie Skärgårdsdoktorn med skildringar av våld i hemmet (beslut 13/01480).
  • Ett avsnitt i TV4:s Fuskbyggarna (beslut 13/00737).
  • SVT:s regionala nyhetsprogram Västnytt med exponering av ett varumärke (beslut 13/01747).

  Nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats här.

  För mer information kontakta;

  Tarek Touma, 08-580 070 14

  Senast uppdaterad 2014-11-07