2013-10-14

  SVT:s program Plus tog ställning i skadeståndstvist

  I ett inslag i SVT:s program Plus om en fastighetstvist mellan ett par och en församling tog programledaren ställning på ett sätt som inte är förenligt med kravet på opartiskhet. Inslaget fälls därför av granskningsnämnden.

  Inslaget sändes den 7 mars 2013 och handlade om en fastighetstvist som pågått sedan år 2003 mellan två köpare och Skedevi församling. På marken fanns ett gammalt hus som köparna trodde var övergivet. Först när köpet var genomfört gav sig en person tillkänna som sade sig arrendera marken av kyrkan. Efter en lång rättsprocess gav Högsta domstolen köparna rätt och beslutade att arrendet skulle upphöra. Köparna krävde då församlingen på skadestånd för att den enligt köparna inte informerat om arrendeavtalet.

  Granskningsnämnden fann att flera av programledarens uttalanden – bland annat att kyrkans ståndpunkt osade efterhandskonstruktion – var värderande och att hon därigenom tog ställning i skadeståndsfrågan som var föremål för rättslig prövning. Inslaget stred därför mot kravet på opartiskhet och fälldes av nämnden (beslut 13/00636).   

  Fuskbyggarna fälldes för osaklig framställning av en entreprenör

  TV4 fälldes för att inte ha visat grund för den bild som gavs i ett avsnitt i programmet Fuskbyggarna den 25 april 2013 om att en utpekad entreprenör var allmänt oseriös. Programmet stred därför mot kravet på saklighet (beslut 13/01108).

  Nämnden friade följande program och inslag

  • SVT:s Uppdrag granskning om gästarbetare från Kamerun (beslut 13/00643)
  • SVT:s Korrespondenterna om Vietnam och klimatförändringar (13/01197)
  • SR:s Kropp & själ med ett uttalande om folkmängd (13/00264)
  • SR:s Verkligheten i P3 om en rappare (13/00892)

   

  För mer information kontakta
  Helena Söderman, 08-580 070 10

  Besluten finns att läsa i sin helhet på vår webbplats.

  Senast uppdaterad 2014-11-07