2013-12-09

  SBS Radio riskerar särskild avgift

  Sändningarna i SBS Radio gynnade kommersiella intressen och innehöll för mycket reklam. Granskningsnämnden fällde därför sändningarna.

  Granskningsnämnden har på eget initiativ granskat några av SBS Radios sändningar i Mix Megapol Södra Skåne, Mix Megapol Norra Skåne och Rockklassiker Jönköping. Sändningarna i Mix Megapol innebar ett otillbörligt gynnande av företag som sponsrade evenemanget Mix Megapol Fjällkalas 2013 och av en spelsajt som också var namnet på en tävling i sändningarna (13/00439). Sändningarna i Rockklassiker innebar ett gynnande av ett företag som tillhandahöll vinsten i en tävling (13/00441). Alla sändningarna innehöll bland annat säljfrämjande sponsringsmeddelanden och mer reklam än vad som är tillåtet. Granskningsnämnden fällde därför sändningarna och SBS Radio riskerar en särskild avgift om 40 000 kronor respektive 30 000 kronor.

  Övriga fällande beslut

  TV4 fälldes för att ha sänt felaktigt utformade sponsringsmeddelanden och riskerar en särskild avgift om 50 000 kronor (13/01320).

  I SVT:s program Mänsklighetens historia visades med start ca klockan 17 obehagliga och våldsamma scener som kunde vara skrämmande för barn. I synnerhet en av scenerna var sådan att sändningen stred mot bestämmelsen om hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft (13/01654).

  Nämnden konstaterade att TV4 inte hade textat det förinspelade humorprogrammet SNN News vilket stred mot kravet på textning i sändningstillståndet (13/02347).

  Följande beslut friades

  • Fråga om textning i TV4:s program Idol (13/01982)
  • TV4:s program Kalla fakta om vaccinet Gardasil (13/01035)
  • Nyhetssändningar i SVT om en polisjakt (13/01083)

  Nämndens alla beslut kan du läsa här på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Johannes Wik, 08-580 070 33

  Senast uppdaterad 2014-11-07