2020-04-01

  Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandena av Myndigheten för press, radio och tv:s beslut om tillstånd att sända tv

  Förvaltningsrätten i Stockholm har i tre domar den 1 april 2020 avslagit överklaganden av Myndigheten för press, radio och tv:s (MPRT) beslut om tillstånd att sända tv och sökbar text-tv (dnr 19/02700).

  Sammantaget anser förvaltningsrätten att det inte framkommit några skäl att frångå MPRT:s bedömning att inte bevilja bolagens ansökningar vad gäller programtjänsterna BBC Brit, Disney Junior, Disney Channel och Boomerang samt att inskränka tillståndet avseende Cartoon Network till att gälla mellan kl. 06.00-18.00. Parterna har nu möjlighet att överklaga beslutet till Kammarrätten i Stockholm. Det krävs särskilt prövningstillstånd för att målen ska tas upp i kammarrätten.

  Förvaltningsrättens domar hittar du under artikeln.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-04-01