2020-07-10

  Dags för tv-kanaler att redovisa sitt tillgänglighetsarbete

  Varje år följer MPRT upp att programföretag tillgängliggör sina tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Redovisningen görs på blanketter och ska skickas in till myndigheten senast den 31 augusti.

  Tv-program ska tillgängliggöras för personer med funktionsnedsättning i olika omfattning. De krav som Myndigheten för press, radio och tv har beslutat om omfattar svenska programföretag som sänder program på svenska i marknätet, via satellit eller genom tråd (kabel, webb-tv och iptv). De uppställda kraven delas in i generella skyldigheter och särskilda skyldigheter.  

  De generella skyldigheterna omfattar de programtjänster som för år 2018 hade en tittartidsandel som understeg en procent. Programföretag som har programtjänster med generella skyldigheter ska bland annat redogöra för hur tillgänglighetsarbetet har bedrivits under året, hur leverantören avser att stärka tillgängligheten till tv-program och hur planen för tillgänglighetsarbetet framåt ser ut.

  TV4 AB ska för de programtjänster som omfattas av särskilda skyldigheter utförligt beskriva på vilket sätt bolaget har beaktat de aktuella målgruppernas behov.

  Redovisningen ska vara inskickad till oss senast den 31 augusti 2020. Mer information om redovisningen och blanketter finns på vår webbplats.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-07-10