2019-12-12

  Tillfälliga sändningstillstånd för Viasat-kanaler

  Myndigheten för press, radio och tv har beslutat att ge tillfälliga sändningstillstånd i marknätet för fem kanaler för Nordic Entertainment Group UK Ltd (NENT). Tillstånden gäller som längst till och med den 25 december 2019.

  Följande kanaler har beviljats tillfälligt sändningstillstånd
  (Beslutens diarienummer inom parantes)

  • Viasat Film Family (19/04058)
  • Viasat Film Premiere (19/04059
  • Viasat Hockey (19/04060)
  • Viasat Sport Premium HD (19/04061)
  • Viasat Sport (19/04062)

  Myndigheten har avslagit ansökningar från NENT om att få sända ovanstående kanaler för perioden 26 december 2019–8 januari 2020. Myndigheten anser att vid upprepade tillfällen meddela på varandra följande tillstånd att sända tv i högst två veckor skulle åsidosätta det förfarande för tillståndsgivning som anges i radio- och tv-lagen. Mot denna bakgrund och då det varken är fråga om evenemangs- eller provsändningar saknas skäl att bifalla ansökningarna. 

  NENT har därefter kommit in med ansökningar om tillstånd för fem nya programtjänster som de vill sända från den 23 december 2019. Myndigheten handlägger nu dessa ärenden.  

  Enligt radio- och tv-lagen så finns det möjlighet att ansöka om tillfälliga sändningstillstånd hos Myndigheten för press, radio och tv. Ett sådant tillstånd garanterar inte att det finns utrymme i marknätet för att sända kanalerna. Dessa tillfälliga sändningar får heller inte påverka övriga tillståndshavares möjligheter att sända i marknätet. Tillfälliga sändningstillstånd gäller för högst 14 dagar.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-12-20