2019-09-18

  Mediefrågor i budgeten för 2020

  Idag överlämnade regeringen sitt förslag till ny statsbudget för 2020. De budgetförändringar som främst påverkar MPRT är höjningen av press- och mediestödet.

  Regeringen föreslår att höja stödet med 85 miljoner kronor 2020 och 55 miljoner kronor årligen för 2021 och 2022 för att främja bl. a. lokal journalistik i landets svagt bevakade områden.  Ett skäl till det ökade anslaget är att flera stora tidningar har beviljats presstöd under 2019 vilket medförde att utrymmet för stöd till lokal journalistik och innovations- och utvecklingsstöd blivit mindre än avsett.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-09-18