2018-05-17

  Vita fläckar och public service

  Nu publicerar myndigheten rapporten Vita fläckar och public service som tagits fram av Gunnar Nygren, professor vid Södertörns högskola. Rapporten sammanfattar aktuell forskning om hur de lokala mediesystemen förändrats.

  Syftet med Nygrens rapport är att ge en bild av konsekvenserna och att identifiera de svagt bevakade områdena i landet. Denna rapport var även en del av underlaget till myndighetens analys ”Ett speglingsuppdrag för ett förändrat medielandskap”. Det var i slutet av 2017 som Myndigheten för press, radio och tv fick i uppdrag att analysera effektiviteten i de villkor som reglerar SR:s och SVT:s uppgift att spegla förhållanden i hela landet utifrån geografiska utgångspunkter. Myndighetens analys överlämnades till Kulturdepartementet i mars 2018.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-05-17