2018-08-27

  Telia-Bonnier-affären

  Med anledning av uppgifter i media om att Telia Company och Bonnier Broadcasting nått en överenskommelse om köp av Bonnier Broadcasting har MPRT vänt sig till TV4 AB och C More Entertainment AB och begärt information om det eventuella köpet.

  Bolagen – som båda ingår i Bonnierkoncernen – har tillstånd för tv-sändningar i marknätet. Ett av villkoren i sändningstillstånden är att ägarförhållanden och inflytandet i tillståndshavarbolagen inte får förändras mer än i begränsad omfattning.

  Tillståndshavarna har informerat MPRT om att ett köp är villkorat av att EU-kommissionen godkänner förvärvet enligt EU:s förordning om kontroll av företagskoncentrationer och att det kan dröja till andra hälften av 2019 innan ett sådant godkännande kan lämnas.

  Mot bakgrund av detta avvaktar MPRT den fortsatta processen. Någon ytterligare åtgärd är nu inte aktuell.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-08-27