2018-07-11

  Svenskarna är ett nyhetsintresserat folk

  Tillgången till nyheter har aldrig tidigare varit så omfattande som den är nu. Aldrig förr har det funnits så mycket att välja på för den som är intresserade av nyheter. Valet av nyhetsmedier och plattformar varierar stort mellan olika grupper i samhället. Den plattform som på kort tid slagit igenom allra snabbast är sociala medier. Fyra av fem svenskar tar del av nyheter via sociala medier minst tre av veckans dagar.

  Idag publicerar Myndigheten för press, radio och tv två nya rapporter om svenskarnas mediekonsumtion. Svenska nyhetsvanor, är skriven av Ulrika Andersson, forskare på SOM-institutet, och beskriver svenskarnas nyhetsvanor med utgångspunkt i den nationella SOM-undersökningen från 2017 . Den andra rapporten, Mediekonsumtion, beskriver hur svenskarnas mediekonsumtion blir allt mer digital. En slutsats som går att dra av båda rapporterna är att det finns en klyfta mellan den yngsta och den äldsta generationens medieanvändning. De traditionella medierna används i mycket större utsträckning av de äldre och de digitala av de yngre mediekonsumenterna. Det regelbundna papperstidningsläsandet har minskat kraftigt i alla grupper samtidigt har nyhetsanvändning på nätet blivit etablerat, särskilt bland unga och yngre medelålders.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-07-11