2018-05-09

  Så fungerar tekniken

  I dag har Myndigheten för press, radio och tv överlämnat rapporten "Distribution via internet” till Kulturdepartementet.

  Rapporten beskriver tekniken för trådburen och trådlös distribution av radio- och tv-program via internet. Den belyser vad trådburet respektive trådlöst innebär och hur distributionen sker i fråga om linjära sändningar och tillhandahållanden som startar på tidpunkter som användaren väljer.

  Yttrandefrihetsgrundlagen och radio- och tv-lagen skiljer på sändningar genom tråd respektive sändningar på annat sätt än genom tråd. I rapporten redogörs för vilka regler som träffar de två distributionsformerna. Myndigheten redovisar också vissa iakttagelser som kan göras utifrån den tekniska beskrivningen och lagstiftningen på området.

  Bakgrund

  I januari 2018 gav regeringen i uppdrag åt Myndigheten för press, radio och tv att beskriva tekniken för distribution av radio- och tv-program via internet. Bakgrunden till uppdraget är uppdelningen i lag av sändningar i tråd respektive trådlöst och de förändringar som skett med ökad programverksamhet och konsumtion på internet.

  För mer information kontakta

  Helena Söderman, projektledare

  08-580 070 10

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-05-09