2018-10-23

  Remissvar om public service-uppdraget från 2020 och framåt

  Myndigheten för press, radio och tv har lämnat sitt remissvar över public service-kommitténs betänkande "Ett oberoende public service för alla".

  Myndigheten välkomnar bland annat kommitténs förslag om att 

  • SR och SVT inom ramen för sin nyhetsverksamhet ska stärka sin journalistiska bevakning i svagt bevakade lokala områden
  • SR och SVT ska ta hänsyn till kvalitativa nyhetsmedieaktörers konkurrensförutsättningar
  • förhandsprövningssystemet görs mer effektivt genom att öppna upp för berörda intressenter att kunna begära att en tjänst förhandsprövas

  Myndigheten föreslår att

  • det utreds om det finns förutsättningar att ställa upp villkor för trådlösa sändningar som public service-bolagen erbjuder på öppet internet
  • uppdrag att verka för medie- och informationskunnighet (MIK) kommer till tydligare uttryck i sändningstillstånden
  • public service-bolagens villkor skärps så att meddelanden av vikt för allmänheten (VMA) tillgängliggörs för personer med funktionsnedsättning
  • det utreds hur villkor i linje med webbtillgänglighetsdirektivet kan ställas på public service-bolagen

  I remissvaret kan du läsa myndighetens synpunkter i sin helhet. Ta del av hela remissvaret här

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-10-23