2018-02-01

  Remissvar om finansiering av public service

  Den 16 oktober 2017 lämnade den parlamentariska kommittén över sitt förslag till en framtida finansiering av public service. Förslaget innebär i huvudsak att dagens radio- och tv-avgift ersätts med en individuell public service-avgift i form av en skatt. Myndigheten för press, radio och tv välkomnar kommitténs förslag om en moderniserad finansieringslösning, men vill ändå lyfta fram några synpunkter.

  Myndigheten tycker bland annat att det är viktigt att värdet av public service tydliggörs för allmänheten vid en övergång. I samband med avvecklandet av RIKAB så bör därför programföretagen eller RIKAB få i uppdrag att förmedla grundtanken bakom public service.

  Myndigheten anser att det är viktigt att myndigheten finansieras helt genom anslag över statsbudgeten då uppdraget inte enbart är begränsat till tillsyn av public service-företagen.

  När det gäller längden på tillståndsperioder så anser myndigheten att synkroniserade perioder mellan public service-tillstånd och de tillstånd för marksänd tv som myndigheten tilldelar vore att föredra, i linje med hur regeringen tidigare resonerat.

  I remissvaret kan du läsa alla myndighetens synpunkter i sin helhet. Du kan ladda ner remissvaret här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-02-01