2018-11-21

  Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för presstöd

  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns presstödsnämnden. Presstödsnämnden kommer byta namn till mediestödsnämnden från och med den 1 januari 2019. Med anledning av namnbytet föreslås ändringar i MPRT:s föreskrifter om presstöd.

  Ytterligare ändringar av föreskrifterna föreslås bl.a.  i syfte att förtydliga vissa begrepp och dess tillämpning utifrån behov som uppkommit. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

  Förslaget till ändrade föreskrifter har skickats till ett antal remissinstanser. Eventuella synpunkter behöver ha inkommit till registrator@mprt.se senast den 10 december 2018.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-11-21