2018-03-13

  Proposition om nya mediestödet överlämnad

  Idag lämnande regeringen över propositionen om ett nytt mediestöd - "Journalistik i hela landet" - till riksdagen. Regeringen föreslår bland annat två nya former av mediestöd som ska stärka journalistiken i de delar av landet som har en begränsad eller ingen medial bevakning.

  I propositionen Journalistik i hela landet föreslås nya former av teknikneutralt mediestöd, som syftar till att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier:

  • Stöd för lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning. Detta stöd ska kunna sökas av alla typer av nyhetsmedier.
  • Ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd som ska kunna sökas av alla typer av nyhetsmedier. Stödet ska betona innovation och successiv rörelse mot högre grad av utveckling.

  Presstödet förlängs och stöden höjs

  Regeringen föreslår också höjningar av stödnivåerna för distributionsstödet med 50 %, och en höjning av driftsstödet med 10 % för tidningar som kommer ut minst tre gånger i veckan. Samtidigt föreslås en förlängning av den nuvarande presstödsförordningen.

  Läs hela propositionen på regeringens webbplats här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-03-13