2018-02-02

  Nytt uppdrag att beskriva tekniken för distribution av radio- och tv-program via internet

  Regeringen har gett i uppdrag åt Myndigheten för press, radio och tv att beskriva tekniken för distribution av ljudradio- och tv-program.

  Beskrivningen ska avse vad som utgör sändning av program i tråd respektive sändning av program på annat sätt än genom tråd.Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 10 maj 2018.

  Du kan läsa hela regeringsuppdraget på regeringens webbplats.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-02-02