2018-07-03

  Ny ordförande i granskningsnämnden för radio och tv

  Regeringen har utsett justitierådet Dag Mattson att vara ordförande och justitierådet Malin Bonthron att vara ersättare och vice ordförande för granskningsnämnden för radio och tv.

  Regeringen har även utsett bankjuristen Ulrika Hansson, journalisten Clas Barkman samt tidigare rektorn Bo-Erik Gyberg att vara ledamöter i granskningsnämnden. Samtliga förordnanden gäller från 1 juli 2018 till och med 30 juni 2020.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-07-03