2018-06-08

  Ny rapport om mediepolitik

  Vilka regler måste mediebolagen i Sverige följa? I rapporten Mediepolitik ges en övergripande beskrivning av hur medieområdet regleras. För att förstå det svenska regelverket, behöver man även ha en inblick i hur EU:s regelverk ser ut.

  Rapporten inleds med en beskrivning av hur medieområdet regleras inom EU och vilken lagstiftning som gäller för medlemsländerna. Därefter kommer en beskrivning av det svenska regelverket för mediefrågor. Rapporten avslutas med en sammanställning av aktuella propositioner, utredningar, rapporter och beslut inom medieområdet.

  Mediepolitik ingår i den årliga rapportserien Medieutveckling som publiceras i digital form på myndighetens webbplats. Rapportserien är ett led i myndighetens arbete att följa och analysera medieutvecklingen.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-06-08