2018-06-14

  Förvaltningsrätten avslår Kilohertz AB:s överklagande.

  Myndigheten för press, radio och tv beslutade i oktober 2017 att meddela tre nationella tillstånd att sända analog kommersiell radio. De tre bolag som fick tillstånd var Bauer Media AB (Mix Megapol), RBS Broadcasting AB (NRJ) och Kilohertz AB (RIX FM).

  Beslutet överklagades av Kilohertz AB som ville att beslutet om tillstånd för RBS Broadcasting AB skulle upphävas. Förvaltningsrätten i Stockholm har nu avslagit överklagandet.

  Läs förvaltningsrättens dom här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-06-14