2018-02-15

  Förslag på förändringar i presstödet

  Ett nytt förslag på förändringar i nuvarande presstöd presenterades igår, i en debattartikel i DN, skriven av Alice Bah Kuhnke tillsammans med företrädare för sju partier. Förslaget har sin utgångspunkt i det nuvarande presstödet men innefattar även ett nytt stöd för journalistik i områden som är svagt eller inte alls bevakade. Utvecklingsstödet föreslås att vidareutvecklas för att möta digitaliseringens utmaningar. Totalt höjs stödet med 20 procent jämfört med dagens presstöd och de nya förslagen ska gälla från 1 januari 2019.

  Nytt stöd för journalistik i vita fläckar

  Förslaget innebär att ett nytt stöd införs för journalistik i områden som är svagt eller inte alls bevakade idag. Ett nytt stöd för journalistik i så kallade vita fläckar ska kunna ges till allmänna nyhetsmedier som lever upp till de ställda kriterierna. Taket kommer att uppgå till maximalt en miljon kronor per område med utgångspunkten att det ska vara en kommun.

  Ett förändrat utvecklingsstöd ska fokusera på en högre grad av utveckling och innovation. Fokus ska ligga på samarbeten för att möta digitaliseringens utmaningar och möjligheter för olika grupper. Det kommer att krävas viss egenfinansiering som inte får utgöras av annat statligt stöd.

  Dessa två stöd är tänkt att kunna ges oavsett distributionsform till redaktionellt innehåll av hög kvalitet som ska främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet. Stöden föreslås bedömas och prövas av mediestödsnämnden (nuvarande presstödsnämnden) vid Myndigheten för press, radio och tv.

  Driftstöd och distributionsstöd höjs

  Både driftstödet och distributionsstödet förlängs och höjs. Driftsstödet för medel- och högfrekventa tidningar med cirka 10 procent. Taket på 40 miljoner kronor per år föreslås kvarstå. Distributionsstödet föreslås att höjas med 50 procent.

  För att finansiera dessa reformer beräknas hela anslaget för det statliga mediestödet höjas med 55 miljoner kronor för år 2019 och med ytterligare 55 miljoner kronor från och med år 2020. Detta innebär en sammanlagd höjning på närmare 20 procent jämfört med dagens presstöd. Fördelningen av nya stöd sker inom den finansiella ramen och är i mån av tillgängliga medel.

  Dagens presstödsregler gäller fram till den 31 december 2019. Ambitionen är att förslagen om nytt mediestöd ska behandlas av riksdagen i vår och gälla från och med den 1 januari 2019.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-02-15