2018-07-02

  Översyn av radio- och tv-lagen

  Regeringen har beslutat om kommittédirektiv för genomförande av ändringar i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar.

  I uppdraget ingår bland annat att analysera förutsättningarna för samreglering och hur ett sådant system skulle kunna vara utformat, inklusive möjligheten att basera en sådan reglering på självreglerande system.

  - Ett spännande och angeläget uppdrag säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Myndigheten har i olika sammanhang fört fram att det är angeläget att bl.a. SVT:s, SR:s och TV4:s sändningar när det gäller enskildas privatliv kan granskas även när de finns på webben. Inte bara för den enskilde som anser sig kränkt, – men även för programföretagen. Det har att göra med tilliten och tilltron till företagen, något det finns alla skäl att värna.

  Utredningen, som leds av chefsrådmannen Maria Eka, ska redovisa sitt uppdrag senast den 17 augusti 2019. 

  Läs hela direktivet här

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-07-02