2017-05-30

  Utkast till strategi för tillståndsgivning för analog kommersiell radio

  Samtliga tillstånd att sända kommersiell radio upphör den 31 juli 2018. Under hösten 2017 kommer det därför vara möjligt att ansöka om tillstånd som ska gälla för perioden 1 augusti 2018–31 juli 2026. Myndigheten har tagit fram ett utkast till strategi inför den tillståndsprocess som kommer att inledas under hösten 2017.

  Vi publicerar nu utkastet till strategi för att ge den kommersiella radions aktörer och övriga intressenter möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer. Synpunkter ska lämnas in till myndigheten senast den 9 juni 2017.

  Strategin beskriver myndighetens utgångspunkter för och inriktning på arbetet med sändningstillstånd för analog kommersiell radio. Strategin ska gälla till och med den 31 juli 2026 men kan komma att revideras under perioden, exempelvis på grund av regulatoriska eller tekniska förändringar.

  Läs mer om strategin och ladda ner utkastet här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-05-30