2017-09-25

  Underlag till beredning av ett nytt mediestöd överlämnat till Kulturdepartementet

  Myndigheten för press, radio och tv lämnade den 15 september över ett underlag till beredning av ett nytt mediestöd till Kulturdepartementet.

  Det var i juni 2017 som myndigheten fick i uppdrag av Kulturdepartementet att ta fram ett underlag inför den fortsatta beredningen av Medieutredningens förslag till ett nytt mediestöd. Underlaget omfattar bland annat en undersökning om vilka medier och plattformar, utöver textbaserade medier och deras plattformar, som kan förväntas omfattas av ett mediestöd. Undersökningen har även tittat på vilka tekniker för tillgängliggörande som finns för respektive plattform.

  Du kan läsa och ladda ner underlaget under publikationer på vår webbplats.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-09-25